bmc.jpg
Luckylukes.jpg
nima_c.jpg
bmc.jpg

Onze aanpak


Hoe gaan De 4 Daltons te werk?

SCROLL DOWN

Onze aanpak


Hoe gaan De 4 Daltons te werk?

Strategisch (marketing) advies in 1 dag

Strategisch (marketing) advies voor het MKB in 1 dag start eerst met een intake gesprek. Één of meerdere Daltons zullen bij u aan tafel schuiven. In dit gesprek wordt helder wat er speelt bij een potentiële opdrachtgever, wat het doel is, de verwachtingen en een mogelijk beschikbaar budget. Een opdrachtgever kan zich uiteraard na dit gesprek nog terugtrekken, even goede vrienden. De 4 Daltons mogen dat net zo goed. Indien er toch geen chemie, tijd, kennis & kunde aanwezig is houdt het simpelweg op.

Is er wel een klik? Dan krijgt de opdrachtgever huiswerk mee. Zodra het huiswerk af en ingediend is gaan De 4 Daltons achter de schermen aan de slag. Het proces verschuift zich nu naar de analyse. Naar aanleiding van de bevindingen zal de grote stap zich aandienen: De 4 Daltons komen bij u een hele dag op locatie. Het inzichtelijker maken of oplossen van de vooraf gestelde kwestie (te allen tijde gekoppeld aan uw strategie) gieten zij deze dag in een visuele tool: het business model canvas. Na deze intensieve dag nemen De 4 Daltons afscheid van uw bedrijf en zullen zij het nieuw ontwikkelde business model canvas door een grafisch vormgever speciaal voor het hele bedrijf laten visualiseren. Zo krijgt de opdrachtgever weer richtingsgevoel, handvatten voor een heldere koers en staan in de gehele organisatie de neuzen weer dezelfde kant op.

Luckylukes.jpg

Lucky Luke


De mystery specialist

Lucky Luke


De mystery specialist

Per project een andere extra specialist

De 4 Daltons hebben gezamenlijk veel kennis en kunde in huis. Echter ook zij weten (gelukkig) niet alles. Daar is de Lucky Luke voor. De 4 Daltons kunnen per project één of meerdere specialisten inzetten. Dit zijn allen stuk voor stuk zwaargewichten in hun markt. Specialisten die gedurende het hele project of een gedeelte daarvan aanschuiven en al hun specialistische kennis en ervaring inbrengen. Dit alles om tot een excellente uitkomst te komen.

De opdrachtgever weet nooit óf er een Lucky Luke wordt ingezet en zo ja, wie dit is of zijn. Dat is een verrassing en beslissing die bij De 4 Daltons ligt. Op dit ogenblik komen er steeds meer zwaargewichten uit verschillende markten en branches bij die heel enthousiast zijn over het initiatief De 4 Daltons. Wilt u ook Lucky Luke worden? Neem dan contact op met De 4 Daltons.

nima_c.jpg

Waardebepaling achteraf


U bepaalt wat u betaalt

Waardebepaling achteraf


U bepaalt wat u betaalt

Belonen op een hele andere manier

De 4 Daltons hebben heel bewust gekozen voor een andere benadering richting hun opdrachtgevers. Dat vertaalt zich ook in een andere vorm van vergoeding. De 4 Daltons hebben gekozen voor WBA: waardebepaling achteraf. Dit houdt in dat elke opdrachtgever achteraf bepaalt wat hij/zij het project waard vindt. Concreet houdt dit in dat de opdrachtgever na het project zelf beslist wat hij of zij betaalt. Dat kan in de vorm van geld, echter een andere vorm van waarderen en belonen is ook een mogelijkheid.

Waardebepaling achteraf is wat anders dan gratis of voordelig. Integendeel, de mannen achter De 4 Daltons willen graag gewaardeerd worden.  Het draait echter veel meer om het bewustzijn van de waarde die De 4 Daltons leveren en dan pas de daadwerkelijke transactie erna. De 4 Daltons streven naar ultieme klanttevredenheid en zijn niet bang om eerst voor hun opdrachtgever te zwoegen. Wel zullen zij vooraf goed inventariseren wat het doel is en mogelijk budget. Eigenlijk begint waardebepaling achteraf daarom juist vooraf. Zo ontstaat een duurzamere relatie en staat wederzijds vertrouwen vanaf de start centraal. De 4 Daltons zijn er van overtuigd dat dit tot vruchtbare kruisbestuiving leidt.

Vindt u het als potentiële opdrachtgever toch enigszins lastig? Dat is helemaal niet raar. Ga vrijblijvend het gesprek aan met De 4 Daltons over dit onderwerp. Kijk ook eens op 1 van deze 2 links voor meer informatie over waardebepaling achteraf:
- waardebepaling achteraf bij Durftevragen.nl
- algemene info site waardebepaling achteraf

Uitleg animatie


Uitleg animatie


Hele verhalen, maar u kunt natuurlijk ook gewoon onze uitleg animatie bekijken. Ontdek ons in 2 minuten: